STAPP Therapie software (nu als webversie)

De STAPP software is een online therapeutisch instrument met modules voor afasie en spraakapraxie. Het vergroot de effectiviteit van logopedie voor mensen met spraak- en taalproblemen ten gevolge van hersenletsel.

400+

(klinisch) logopedisten 

45+

Tevreden instellingen

5000+

Behandelde patiënten

Nieuwste wetenschappelijke inzichten

Passend bij elk oefenniveau en regie op afstand

Moderne techniek en continue doorontwikkeling

Ontwikkeld in het UMCG en nu zelfstandig

STAPP is ontwikkeld binnen het STAPP-project van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en uitgetest door logopedisten en patiënten. Tegenwoordig wordt de software vanuit een eigen entiteit doorontwikkeld, te weten STAPP Solutions BV. Hierin blijft ook de samenwerking met het UMCG. De applicatie voldoet aan de essentiële eisen voor werkzaamheid en veiligheid.

De bedenker van STAPP: klinisch linguïst/ logopedist/onderzoeker Judith Feiken is ook vanuit STAPP Solutions actief betrokken bij de gehele doorontwikkeling van de online omgeving, het werkmateriaal en de cursussen.

Eén online platform, verschillende modules

De STAPP therapie- en oefensoftware is tegenwoordig als webversie beschikbaar en bevat modules voor afasie en spraakapraxie.

Het gaat om oefenprogramma’s voor:

  • Afasie
    De oefeningen voor afasie zijn gerangschikt naar de verschillende onderliggende linguïstische (talige) processen. Via het menu wordt de logopedist naar passende oefeningen geleid ter verbetering van gesproken begrip, geschreven begrip, mondelinge productie en/of geschreven productie.

  • Spraakapraxie
    De oefeningen van spraakapraxie binnen de zogenaamde TIAS-oefenmodule richten zich primair op het verbeteren van de motorische programmering van woorden en zinnen, waardoor er een betere grip ontstaat op de doelbewuste initiatie en uitspraak.
  • De modules omtrent afasie hebben als basis de behandelmethodiek ‘Modulespecifieke Therapie (MST)’ (Feiken,  Hüttmann & Links, 2020)
  • De module voor spraakapraxie heeft als basis de behandelmethodiek van ‘het Therapeutische Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS)’  (Feiken, 2016).

Gebruik STAPP een maand gratis

De voordelen van STAPP op een rij

Oefeningen gepersonaliseerd op type therapie en moeilijkheidsgraad

Perfect voor patiënt om zelf thuis veel te oefenen - oa door de geïntegreerde hulp-opties (strategieën)

Met wetenschappelijke basis (en met achtergrondinformatie in de software voor de therapeuten)
Voor zowel afasie als ook spraakapraxie

het STAPP platform is volop in ontwikkeling met community, geïntegreerde opleidingen en kennisbank.

Ook overtuigd? Neem een licentie op STAPP

STAPP voor logopedische praktijken


Complete functionaliteit en ondersteuning

15,- per logopedist

Dit flexibele abonnement is speciaal geschikt voor kleinere praktijken. Tijdelijk zonder éénmalige kosten.

Prijs is per logopedist per maand (excl BTW);
automatische incasso is verplicht

STAPP voor klinieken, instellingen, groepen, onderwijsinstellingen

STAPP app, evtl gecombineerd met opleidingen en meer

op aanvraag

Een passend abonnement op STAPP en ondersteunend materiaal en opleidingen. In onderling overleg bepalen we de ideale combinatie en omvang van het aanbod.