STAPP Trainingen

Ervaren trainers

Tevreden cursisten

Trainingsaanbod STAPP
Kennis en kennisdeling vinden we van groot belang….en uiteraard wordt ook het resultaat van de behandeling  sterk beïnvloedt door de juiste diagnose en passende therapie en oefeningen.


Binnen STAPP Solutions hebben we daarom een educatieve organisatie opgezet die zich louter en alleen met de opleidingen bezig houdt. Hiervoor wordt in de loop van 2023 een online omgeving opgezet met specifieke vakkennis en ervaring van en door klinisch linguïsten en logopedisten. De reguliere en bekende trainingen en opleidingen worden voortgezet vanuit Stapp Education BV.


Het actuele trainingsschema ziet er als volgt uit:

Cursus Spraakapraxie, Diagnostiek
(voorheen DIAS)
donderdag 23 maart 2023
Cursus Spraakapraxie, Therapie
(voorheen TIAS)
maandag 25 september 2023
Cursus Afasie, Basis 
(voorheen Ellis & Young 1)
donderdag 20 april 2023
Cursus Afasie, Taalbegrip- en productiestoornissen – Verdieping
(voorheen Ellis & Young module 2)
donderdag 2 november 2023
Cursus, Afasie Alexie en Agrafie -Verdieping
(voorheen Ellis & Young 3)
vrijdag 3 november 2023


De trainingsdata voor de STAPP-app worden via de nieuwsbrief aangekondigd.

STAPP training

STAPP training


Basis training in het gebruik van STAPP. Casuïstiek uit de praktijk
STAPP training

Cursus Spraakapraxie, Diagnostiek (DIAS)

Training Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak
STAPP training
Training Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak
STAPP training

Cursus Afasie, Basis 

Ellis & Young module 1

Basis voor diagnostiek en therapie bij afasie
STAPP training

Cursus Afasie, Verdieping

Ellis & Young module 2

Auditief taalbegrip en de mondelinge taalproductie
STAPP training

Cursus, Afasie, Verdieping

Ellis & Young module 3

Gericht op Lezen (alexie) en Schrijven (agrafie)