Over STAPP

Ontmoet het team achter het platform

Wie zitten er achter STAPP?

Judith Feiken

Judith Feiken

Klinisch linguist en logopedist
Bedenker van STAPP

Verantwoordelijk voor alle logopedische en wetenschappelijke inhoud

Patrick Boom

Patrick Boom

Ervaren manager in het hoger onderwijs, 'tech-wereld' en ondernemer

Verantwoordelijk voor educatie en alles extern

Bart Buijze

Ervaren online ondernemer en bedrijfskundige

Verantwoordelijk voor techniek en bedrijfsvoering


En wat is ons verhaal?

STAPP heeft  een verhaal, een verhaal met meerdere invalshoeken.

Judith kwam tijdens haar studie neurolinguïstiek tot de ontdekking dat er een kloof bestond tussen de logopedische praktijk en de theoretische kennis die er in de internationale literatuur te vinden was. Om zowel logopedisten als patiënten hiermee hun voordeel te kunnen laten doen, heeft zij deze kennis samen met anderen vertaald naar logopedische producten, zoals een diagnostisch instrument, behandelmethodieken en aansluitend therapiemateriaal.

Toen de mogelijkheid zich voordeed om de behandelmethodieken in een app te gieten heeft ze dat met beide handen aangegrepen. Een nog betere manier om patiënten de mogelijkheid te bieden tot een gerichtere en innovatievere manier van therapie. Daarbij geeft een app de mogelijkheid de oefenintensiteit per patiënt enorm te verhogen en dat is van groot belang, want oefenintensiteit is de belangrijkste bewezen factor voor de effectiviteit van de logopedische therapie.


Patrick heeft in de beginperiode meegedacht over de mogelijkheden van een app en heeft de ontwikkelingen van STAPP altijd langs de zijlijn gevolgd. Toen bleek dat de ontwikkeling stagneerde - omdat zo'n product nou eenmaal minder goed vanuit een ziekenhuis-organisatie op de markt gebracht kan worden - heeft hij de gesprekken geïnitieerd voor de verzelfstandiging ervan. Hij ziet het ook als perfecte combinatie van ondernemen en iets wezenlijks toevoegen. 


Bart kwam er als laatste bij en werd gelijk betrokken bij het onderzoeken van de beste toekomstmogelijkheden van STAPP. Verbreden van het aanbod of verdiepen van de mogelijkheden op het gebied van afasie en spraakapraxie waren daarbij bijvoorbeeld afwegingen. Uit die gesprekken is ook de keuze gekomen om de inhoudelijke expertise rond afasie en spraakapraxie als uitgangspunt te nemen. Het gaat niet alleen om de techniek van het platform, maar vooral om de wetenschappelijke onderbouwing, de methodieken en het van daaruit verder ontwikkelen. En vooral ook dat zo'n 'mooi' platform door iedereen ingezet kan worden. Bart zijn ervaring in het opstarten van ondernemingen met de verschillende groeifasen in soms grillige conjuncturen is van grote waarde.We willen er met dit team voor zorgen dat alle afasie en spraakapraxie patiënten de best mogelijke therapie kunnen krijgen! 


En we doen het natuurlijk niet alleen!

Naast het kernteam werken we gelukkig met veel leuke en waardevolle mensen voor bijvoorbeeld techniek en (door)ontwikkeling, het geven van trainingen, het doorontwikkelen en het vertalen van de STAPP inhoud.


Onze inhoudelijke partners:

- het UMCG blijft betrokken bij inhoudelijke ontwikkelingen en bijvoorbeeld het geven van trainingen

- het Roessingh heeft met MOVE een mooie app ontwikkeld die perfect past bij STAPP en geïntegreerd gaat worden

- de Rijksuniversiteit Groningen, waar een gerelateerd promotie-onderzoek plaatsvindt

- Afasienet

- STATPED (Noorwegen)

- Universität Potsdam (Duitsland)

- UZ Gent (België)


Wil jij ook met ons in gesprek?

We bespreken graag mogelijkheden, ontwikkelingen, vragen en meer

Neem contact op
We komen graag met je in contact