De leerlijn spraakapraxie

De gehele leerlijn bestaat uit drietrainingen die gezamenlijk of los van elkaar te volgen zijn.

Leerlijn spraakapraxie


  • Theorie van spraakapraxie
    Je zal de theoretische achtergronden, onderliggende problematiek en definiëring van spraakapraxie leren te begrijpen.
  • Diagnostiek bij spraakapraxie
    Je zal de theoretische achtergronden, onderliggende problematiek, definiëring en specifieke symptomen van spraakapraxie leren te begrijpen. Daarnaast zal je vertrouwd raken met het DIAS, inclusief de uitgangspunten, opbouw, afnameregels en scoremethodologie, waardoor ze een basis hebben om het DIAS toe te passen in de klinische praktijk.

  • Therapie bij spraakapraxie
    Na afloop van deze cursus ben je bekend met de theoretische uitgangspunten van therapie bij spraakapraxie en leer je hoe het TIAS gebruikt moet worden in de klinische praktijk.

null

De casuïstiekdagen voor de leerlijnen worden zowel in Groningen als Breda aangeboden. De online trainingen bieden je de gelegenheid om op eigen tempo en tijd toe te werken naar een van deze dagen. In de online training leer je alles over de achtergrond van de stoornis en hoe je diagnostiek en/of therapie inzet. De fysieke trainingsdagen richten zich op casuïstiek, om het geleerde vervolgens in de praktijk toe te kunnen passen. Heb je een deel van de online modules gevolgd, dan neem je deel aan het trainingsdagdeel wat daarbij van toepassing is. Heb je de gehele leerlijn online gevolgd, neem je deel aan de gehele trainingsdag

Doelgroep

Onze trainingen zijn ontwikkeld voor logopedisten die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel in het ziekenhuis, de medische- of geriatrische revalidatiezorg of in een eerstelijnspraktijk.

Opbouw training

Je gaat eerst een theoretisch fundament leggen via online modules, en daarna ga je aan de slag tijdens fysieke bijeenkomsten.
Dit model bevordert het progressieve en continue leren.

Studiebelasting per training

18 - 22 uur (combinatie online + fysieke bijeenkomst van halve dag)

Accreditatie

De accreditatie is als volgt:

Training diagnostiek bij spraakapraxie: 15 punten

Training therapie bij spraakapraxie: 15 punten 

De training theorie spraakapraxie is vooralsnog niet geaccrediteerd en kan dmv certificaat en SBU worden ingediend. Hierbij geldt een indicatie van 18 uren

Wanneer

Online modules: geheel in eigen tijd (nu beschikbaar)


Fysieke praktijkdagen
Groningen

21 mei 2024: ochtend training 1 (diagnostiek), middag training 2 (therapie)

Breda

18 oktober 2024:  ochtend training 1 (diagnostiek), middag training 2 (therapie)


Kosten
Gehele leerlijn spraakapraxie € 1.199,- (tot eind mei 2024 slechts € 799,-)

Training Theorie spraakapraxie 295,-
Training diagnostiek bij spraakapraxie € 495,- *
Training therapie bij spraakapraxie € 495,- *

(* incl Training Theorie spraakapraxie)


Alle genoemde prijzen zijn excl. btw


Koop de training(en)


Reviews

Marijke
"Online en praktijkdag vulden elkaar perfect aan. Er was goed gekeken naar wat online en wat fysiek aangeboden kon/moest worden."

Beoordeling:

TIAS:       10

DIAS        10

Theorie:   9 

Nanna
"Uitgebreide e-learning waar de training weer mooi op aansluit. Duidelijke uitleg, prettige leeromgeving."

Totaal beoordeling: 10    
Annette

"Online en fysiek fijn om te combineren, beter overzicht

fijn om in eigen tijd te kunnen leren."


Totaal beoordeling: 8

Maak tot juni 2024 gebruik van de korting