De leerlijn spraakapraxie

De gehele leerlijn bestaat uit twee trainingen die gezamenlijk of los van elkaar te volgen zijn.

Leerlijn spraakapraxie

  • Training 1: diagnostiek bij spraakapraxie
    Je zal de theoretische achtergronden, onderliggende problematiek, definiëring en specifieke symptomen van spraakapraxie leren te begrijpen. Daarnaast zal je vertrouwd raken met het DIAS, inclusief de uitgangspunten, opbouw, afnameregels en scoremethodologie, waardoor ze een basis hebben om het DIAS toe te passen in de klinische praktijk.
  • Training 2: therapie bij spraakapraxie
    Na afloop van deze cursus ben je bekend met de theoretische uitgangspunten van therapie bij spraakapraxie en leer je hoe het TIAS gebruikt moet worden in de klinische praktijk.

null

Doelgroep

Onze trainingen zijn ontwikkeld voor logopedisten die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel in het ziekenhuis, de medische- of geriatrische revalidatiezorg of in een eerstelijnspraktijk.

Opbouw training

Je gaat eerst een theoretisch fundament leggen via online modules, gevolgd door laagdrempelige groepsgesprekken om het begrip te verdiepen. Ten slotte ga je aan de slag tijdens fysieke bijeenkomsten.
Dit model bevordert het progressieve en continue leren.

Studiebelasting per training

18 - 22 uur (combinatie online + fysieke bijeenkomst van halve dag)

Accreditatie

De accreditatie voor onze trainingen wordt op dit moment aangevraagd.
Wij maken later bekend hoeveel geaccrediteerde punten per training toegekend worden.

Wanneer

Online modules: geheel in eigen tijd (vanaf februari 2024)


Fysieke praktijkdagen
Groningen

21 mei 2024: ochtend training 1 (diagnostiek), middag training 2 (therapie)

Breda

18 oktober 2024:  ochtend training 1 (diagnostiek), middag training 2 (therapie)


Kosten
Gehele leerlijn spraakapraxie € 799,-
Training diagnostiek bij spraakapraxie € 495,-
Training therapie bij spraakapraxie € 495,- 


Voorinschrijving met 10% extra korting