Cursus Spraakapraxie, Therapie (voorheen TIAS)

Voor de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie heeft het UMCG een praktisch en gestructureerde methodiek ontwikkeld: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Een behandelmethodiek met aansluitend therapiemateriaal, de TIAS-box en de TIAS-app.

In deze TIAS-training leert u als logopedist om de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen, daarbij rekening houdend met de nieuwste inzichten op het vakgebied.null

Doelgroep

Logopedisten en klinisch linguïsten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Bij voorkeur heeft u de cursus Diagnostisch Instrument voor Apraxie van Spraak (DIAS) al gevolgd.

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 395,- (excl BTW) per persoon.

Wanneer

Maandag 25 september 2023

Locatie

Groningen

Programma

De cursus bestaat uit drie onderdelen:

  • Theoretische uitgangspunten van het TIAS
  • Kennismaken met het materiaal en de werkwijze per fase (diagnostische fase, oriëntatiefase, oefenfase, automatiseringsfase en transferfase)
  • Praktisch oefenen met het TIAS

De theoretische onderbouwing en de diagnostische modellen van spraakapraxie worden als bekend verondersteld. Heeft u deze kennis nog niet, dan adviseren wij u eerst de cursus DIAS te volgen.

Naast interactieve presentaties leert u stapsgewijs praktische vaardigheden met behulp van audio- en videomateriaal. Ook zijn er oefeningen aan de hand van casussen uit de klinische praktijk.


Lees wat onze cursisten over deze training hebben gezegd

Interessante & heldere cursus! Met name ook het belang van het herkennen van een spraakapraxie bij ernstige afasie heeft me echt nieuw inzicht gegeven!


Interessante cursus, veel ruimte voor eigen inbreng, open sfeer (voor vragen en reacties).
Prima docenten, ruimte voor vragen en mooi programma. Veel filmpjes = fijn. Leuke quiz. Voldoende interactief= prettig. Ik ben overtuigd en wil deze training ook volgen