Cursus Afasie, Basis (voorheen Ellis & Young 1)

In deze cursus leer en oefen je hoe je op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leer je hoe je de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis. De gehele reeks bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.

  • Deze module 1 biedt de basis voor linguïstisch georiënteerde diagnostiek en therapie bij afasie.
  • Module 2 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het auditief begrip en de mondelinge productie
  • Module 3 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het lezen en het schrijven.

null

Doelgroep

Logopedisten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 395,- per persoon.

Wanneer

Donderdag 20 april 2023

Locatie

Groningen

Programma

De docenten ondersteunen hun interactieve presentaties door een heldere powerpoint, handouts en audio- en videomateriaal. De zelfstudieopdrachten zijn hierin verweven. Praktische vaardigheden leer je stapsgewijs aan door het doen van opdrachten en aan de hand van casuïstiek uit de klinische praktijk.

Diagnostiek

  • Taalverwerkingsmodel op klank- en woordniveau van Ellis & Young.
  • Linguïstisch georiënteerde diagnostiek

 

Therapie

  • Herstelmechanismen van het brein
  • Therapeutische benaderingswijzen
  • Opstellen therapieplan


Ontzettend veel geleerd om direct in de praktijk toe te passen.


Inspirerend, leerzaam, bruikbaar.

Ga hem zeker aanbevelen bij collega's


Prima verzorgd, enthousiaste docenten. Al zin in het vervolg! Heel nuttig!