Cursus Spraakapraxie, Diagnostiek (voorheen DIAS)

Het UMCG Centrum voor Revalidatie ontwikkelde samen met de afdeling Taalwetenschap (RUG) het DIAS, Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak, (Feiken & Jonkers, 2012). Logopedisten en klinisch linguïsten kunnen hiermee de ernst en aard van de spraakapraxie op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart brengen. Tijdens deze cursus behandelen we drie onderdelen:

  • Theorie van de spraakapraxie: wat is het nu precies? Onderliggende problematiek, definiëring en specifieke symptomen.

  • Kennismaken met het DIAS. Uitgangspunten, opbouw, afname, scoringswijze en beoordeling uitkomsten.

  • Praktisch oefenen met het DIAS.

null

Doelgroep

Logopedisten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 395,- per persoon.

Wanneer

Donderdag 23 maart 2023

Locatie

Groningen

Doel

Na afloop van deze cursus ken je de theoretische achtergronden van spraakapraxie en weet je hoe je het DIAS kunt gebruiken in de klinische praktijk.


Super interessant en goed dat dit onderwerp zich inhoudelijk ontwikkeld!


Ik ga de kennis van deze nascholing gebruiken in mijn praktijk: zeker.


Ik raad al mijn collega's aan om deze cursus te doen.